برآورد ستراتیژیک پاکستان (سرزمینی – سیاسی)

1 of
مخکینی بل

جزیات

  • اضافه شوی: ۳۱ حمل ۱۴۰۱

  • لیدنه: 251

  • ژبه: فارسی

  • لیکوال/څېړندوی: غزاله نظیف کار

  • خپرونکي: شریعت

  • پانه: 236

  • فایل اندازه (MB): 2.7

  • فایل ډول: PDF

  • لینک:

توضیحات

برآورد ستراتیژیک پاکستان (سرزمینی – سیاسی)
د پاکستان ستراتیژیک اټکل (سیمه ایز-سیاسی)

» بخش نخست: برآورد سرزمینی
– موقعیت جغرافیایی
– استقرارگاه های انسانی
– ارتباطات سرزمینی
– مرزهای کشور
– توپوگرافی و طبیعت سرزمینی
– ویژگی های قومی و جمعیتی
– گرایش های فرهنگی
– اتباع بیگانه در پاکستان
– مشاغل و تقسیم بندی های آن
– منابع معدنی و طبیعی کشور
– استقرار نهادها و سازمانهای کشور
» بخش دوم: برآورد سیاسی
– ساختار و ماهیت نظام سیاسی
– نخبگان نظام سیاسی
– سازمان های اطلاعاتی و امنیتی
– احزاب
– گروه های ذینفوذ و فشار
– سیاست داخلی
– سیاست خارجی
– تهدیدات و آسیب پذیری ها