د عصبی ناروغ د تاریخچې اخیستل او فزیکی معاینات

1 of
مخکینی بل

جزیات

  • اضافه شوی: ۱۷ دلو ۱۴۰۰

  • لیدنه: 374

  • ژبه: پښتو

  • لیکوال/څېړندوی: ډاکتر بلال پاینده

  • پانه: 70

  • فایل اندازه (MB): 24

  • فایل ډول: PDF

  • لینک:

توضیحات

د عصبی ناروغ د تاریخچې اخیستل او فزیکی معاینات

» عصبی ناروغ د مشاهدی اخیستل
» د حسیت معاینه
» قحفی ازواج
» د محیطی اعصابو معاینه
» د دماغ د خاصو برخو د افاتو علایم
» سوء تشکلات او قدم وهلو مشکلات
» د سحایاو د تخریش علایم
» قطنی بذل
» د عصبی د ناروغیو تشخیصیه مطالعات