رژیم های سیاسی

1 of
مخکینی بل

جزیات

  • اضافه شوی: ۲۵ دلو ۱۴۰۰

  • لیدنه: 418

  • ژبه: فارسی

  • لیکوال/څېړندوی: موریس دوورژه

  • ژبارن/څارونکی: ناصر صدرالحفاظی

  • پانه: 139

  • فایل اندازه (MB): 2.5

  • فایل ډول: PDF

  • لینک:

توضیحات

رژیم های سیاسی (Political Regimes)

» انتخاب زمامداران
» ترکیب زمامداران
» محدودیت زمامداران
» رژیم های نوع انگلیسی
» رژیم های نوع امریکایی
» رژیم های نوع روسیه (شوروی)