کمیته ۳۰۰ – کانون توطئه های جهانی

1 of
مخکینی بل

جزیات

  • اضافه شوی: ۰۴ عقرب ۱۴۰۰

  • لیدنه: 699

  • ژبه: فارسی

  • لیکوال/څېړندوی: جان کلمن

  • ژبارن/څارونکی: دکتور یحیی شمس

  • پانه: 317

  • فایل اندازه (MB): 6.1

  • فایل ډول: PDF

  • لینک:

توضیحات

کمیته ۳۰۰ – کانون توطئه های جهانی

 

» ملاحظات کلی و ذکر پاره یی رخدادهای تاریخی

» نهادهایی که بعنوان اهرم مهار مورد استفاده قرار می گیرند

» مواد مخدر

» نهادها و سازمان هایی که در گذشته و حال زیر نفوذ مستقیم کمیته ۳۰۰ قرار داشته اند

» حسابداران و حسابرسان وابسته به کمیته ۳۰۰

» اعضای گذشته و حال کمیته ۳۰۰

» سلسله مراتب توطئه گران کمیته ۳۰۰